Kompetencje

Nowe technologie

We współczesnej gospodarce każdy jej sektor ulega gwałtownym przemianom wynikającym z globalizacji, rosnącej konkurencji i wymagań klientów. Możliwość konkurowania na dynamicznie zmieniającym się rynku wymaga otwartości na innowacje i usprawnienia, realizowane zazwyczaj z pomocą cyfrowych technologii. Dlatego wdrażanie innowacyjnych rozwiązań musi być standardem w planie operacyjnym przedsiębiorcy. Projektowane przez nas strategie wspierają budowanie przewagi rynkowej firmy oraz przygotowują ją na potencjalne wyzwania. Priorytetem są dla nas rozwiązania o dowiedzionej efektywności dla biznesu, charakteryzujące się nieprzerwanym, dynamicznym rozwojem.

Cyfrowa transformacja

Przeprowadzenie transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa lub jego procesów biznesowych jest złożonym procesem, wymagającym zaangażowania zespołu o ogromnych zasobach wyspecjalizowanej wiedzy. Zespół Mc2 Innovations tworzą profesjonaliści z doświadczeniem w transformacji cyfrowej nawet najbardziej zaawansowanych i rozbudowanych organizacji i systemów. Nasze kompetencje potwierdza lista klientów, składająca się zarówno z polskich jak i międzynarodowych firm, a także nagroda Digital Excellence Award przyznana naszemu zespołowi zarządzającemu w 2017 r. za cyfrową transformację roku.

Rozwiązania szyte na miarę

Każdy sektor rządzi się specyficznymi mu prawami, a każda firma do niego należąca posiada własny model operacyjny. Zespół MC2 Innovations projektuje najbardziej efektywne, dedykowane rozwiązania IT dopasowane do potrzeb i charakteru danej firmy. Nasza praca opiera się na ścisłej relacji z klientem w celu możliwie najdokładniejszego zaspokojenia jego potrzeb. Określając obszary o największym potencjale rozwoju, osiągamy optymalizację procesów biznesowych oraz wymierny zysk finansowy.